ของเล่นคนรวย พาณิชย์ลุยแก้กฎหมาย ปลดล็อกนำเข้ารถคลาสสิกได้

2024-06-07 HaiPress

พาณิชย์ ลุยแก้กฎหมายนำเข้ารถมือสอง เอาใจของเล่นคนรวย ยกเว้นให้นำเข้ารถคลาสสิกมาได้ หวังช่วยดันไทยเป็นฮับรถคลาสสิก พร้อมเปิดทางนำรถดับเพลิงมือสอง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกฎหมาย  (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นให้รถยนต์ใช้แล้วพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.03 ที่เป็นรถยนต์โบราณ ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิ.ย. 67

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67 ซึ่งเห็นชอบในหลักการของมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้ทุนทางวัฒนธรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมรถยนต์โบราณ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตหรือบูรณะรถยนต์โบราณในประเทศ และส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางรถยนต์โบราณของภูมิภาค ตลอดจนเป็นศูนย์อนุรักษ์รถยนต์โบราณในการซื้อขาย จัดแสดง และการซ่อมบำรุง ผ่านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้ารถยนต์โบราณ  

อย่างไรก็ตาม ให้มีการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้ารถยนต์โบราณ ตามพิกัด 87.03 จะยกเว้นเฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้น ไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์และรถอื่นๆ เพื่อเป็นการจูงใจในการสนับสนุนจัดกิจกรรมสำหรับรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ในประเทศ

ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่บังคับใช้อยู่ได้ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วหลายประเภท เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดังนั้น การแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ยังคงคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยหลักการนำเข้ารถยนต์โบราณ ได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเชิญให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว  

นายรณรงค์ กล่าวว่า กรมฯ ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นให้รถยนต์ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.05 ที่เป็นรถดับเพลิงซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นสินค้าที่ไม่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

แต่จะต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงมหาดไทย ไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า เพื่อให้รถดับเพลิงใช้แล้วสามารถนำเข้ามาใช้ในประโยชน์สาธารณะ และเป็นการปรับลดขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การพิจารณาการนำเข้าอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวอีกด้วย โดยจะเปิดรับฟังถึง 12 มิ.ย.นี้ เช่นกัน

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 โพสต์ตอนเช้าไทย      ติดต่อเรา   SiteMap